Air, Sea & Road

air,sea,road_transport_hurtig_gutta


Hente eller levere langt unna?

Vi er behjelpelig med all transport både til innland og utland. Gjennom pålitelig samarbeidspartnere kan vi tilby transport til samtlige destinasjoner og områder i verden vi ikke dekker med egen bilpark.

Frakt i Norge:
Til alle destinasjoner i Norge utføres hasteleveranser med egne biler. Skal varene til destinasjoner utover vårt distribusjonsnett sendes varene via vår samarbeidspartner til samtlige destinasjoner i Norge vi ikke dekker selv.

Internasjonal veitransport:
Vår samarbeidspartner har regelmessige avganger til og fra alle europeiske destinasjoner for stykkgods og palleleveranser. De er konstant bemannede og innehar meget høy kompetanse på service og oppfølging av alle ledd.

Flyfrakt:
Til alle destinasjoner i Norge utføres hasteleveransene med egne biler. Hvis det virkelig brenner, er flyfrakt et gunstig og trygt alternativ. Vi står for henting og levering til og fra flyplass.

Sjøfrakt:
Oversjøiske spesialområder er Fjerne Østen og Amerika, men stykkgods, delpartier og fulle enheter kan sendes med vår samarbeidspartner til alle kontinenter. I Europa er vi også behjelpelig med trailer- og containertrafikk fra havn til mottaker. Kombinasjonsfrakter mellom sjø og fly er tilgjengelige!

Fortolling:
Vi kan være behjelpelige med alle typer av faktura og tolldeklarasjoner, samt utfylling av nødvendige fraktdokumenter.

Tips:
* Varer med verdi under NOK 200,- og private gaver inntil NOK 1.000,- er toll- og avgiftsfrie – unntak alkohol og tobakk
* Varer med verdi fra og med NOK 200,- er toll- og avgiftspliktige.

Da vi tilbyr samtlige transporttjenester er det også gunstig å ha èn transportør og èn faktura!