Budbil
Budbiltransport i Oslo

Budbiltransport i Oslo og Akershus.

Små leveranser – små biler!
Vi frakter dine varer trygt og effektivt dit du ønsker. 

Våre kriterier for budbiltransport:
Gods som kan håndteres i én vending.

Vektbegrensning budbil: Inntil 20 kg
Volumbegrensning budbil: Inntil 0,1 m3 

Innen Oslo hentes og leveres budbiloppdrag innen 2 timer fra mottak av bestilling. For leveringer utenfor Oslo beregnes 2 timer + kjøretid.