Verditransport

Verditransport Oslo

Våre sjåfører er vandelssjekket, og mange av sjåførene har gjennomgått flere ranskurs. Samtlige bærer synlige ID-kort, og har godkjenning for leveranser til «sårbare» steder.